اخبار صنعتی
دریچه - شرکت صنعتی نوردکار
خوش آمدید

دریچه - شرکت صنعتی نوردکار

برج های تقطیر و آشنایی با آن ها

برج های تقطیر و آشنایی با آن ها

برج تقطیر و آشنایی با آن انواع مختلفی از برج های تقطیر در صنعت وجود دارند در در این مقاله به معرفی آنها می پردازیم. تقطیر یکی از مهم‌ترین و متداول‌ ترین روش‌های جداسازی است و اساس آن بر توزیع اجزا بین دو فاز مایع و گاز بنیان گذاشته شده ...