اخبار صنعتی
ساخت عدسی مخازن تحت فشار - شرکت صنعتی نوردکار
خوش آمدید

ساخت عدسی مخازن تحت فشار - شرکت صنعتی نوردکار

عدسی مخزن استیل دارویی

عدسی مخزن استیل دارویی

عدسی مخزن استیل دارویی عدسی مخزن استیل تولید گروه نورد کار در راستای تولید مخازن صنایع صنعتی به شرح ذیل میباشد. شرح مصرف عدسی ها و نوع آن در مخازن دارویی -در مخازن برای بستن شل ها از کپ مخزن استفاده میشود که به دلیل عدم تنش از روش فرمینگ ...