اخبار صنعتی
قیمت فیلتر شنی - شرکت صنعتی نوردکار
خوش آمدید

قیمت فیلتر شنی - شرکت صنعتی نوردکار

کاربرد تانکر فیلتر شنی و اطلاع از نوع دستگاه جهت ساخت مخزن فیلتر شنی

کاربرد تانکر فیلتر شنی و اطلاع از نوع دستگاه جهت ساخت مخزن فیلتر شنی

آشنایی با  بخشی از سیستم تصویه  آب صنعتی و شهری و کارکرد و ساخت مخزن فیلتر شنی و مخزن فیلتر کربنی یا کربن اکتیو در صنعت آب و فاضلاب .   گروه صنعتی نورد کار با تجهیزات پیشرفته روز آماده طراحی و تولید مخازن تحت فشار و ساخت  مخزن فیلتر شنی ...