اخبار صنعتی
مخزن میعانات گازی - شرکت صنعتی نوردکار
خوش آمدید

مخزن میعانات گازی - شرکت صنعتی نوردکار

مخزن ذخیره سوخت ایمنی در ساخت و استفاده از و نوع استاندارد تانکر ذخیره سوخت

مخزن ذخیره سوخت ایمنی در ساخت و استفاده از و نوع استاندارد تانکر ذخیره سوخت

مخزن ذخیره سوخت و ایمنی در تانکر های ذخیره سوخت.   در این مطلب با ساخت مخزن ذخیره سوخت و آشنایی ایمنی طبق استاندارد های بین المللی توضیحاتی خدمتتان داده میشود گروه نوردکار یکی از بزرگ ترین و قدیمی ترین مجموعه های داخلی جهت ساخت تانکر ذخیره سوخت میباشد و میخاهد ...