اخبار صنعتی
مخزن هوایی اب - شرکت صنعتی نوردکار
خوش آمدید

مخزن هوایی اب - شرکت صنعتی نوردکار

ساخت مخزن هوایی و آشنایی با آن

ساخت مخزن هوایی و آشنایی با آن

آشنایی با ساخت مخزن هوایی و چگونگی انتخاب آن ساخت مخزن هوایی با چند پایه نگهدارنده فلزی نورد کار با تلاش متخصصان این مجموعه شامل گروه طراحی تانکر های هوایی و اکیپ برطرف کننده نشتی و تعمیر و نگهداری شهری و گروه ساخت کارگاهی و نصاب های مخازن هوایی آب ...